Koszyk

 

Polityka prywatności

Dokument „Polityka prywatności” informuje o zasadach przetwarzania przez naszą firmę danych na Twój temat, w tym danych osobowych, które nam przekazujesz oraz tzw. ciasteczek (ang. cookies).

 

Obowiązuje od 04.05.2023 r.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony www, działającej pod adresem url: https://kozackibazar.pl (zwanej dalej Serwisem)
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Twoich danych osobowych jest Edu-Audyt Katarzyna Pasławska,
  z siedzibą w Domaszczynie przy ul. Wrocławskiej 73b
 3. Adres poczty elektronicznej Operatora do kontaktu (Skrzynka kontaktowa) to: kontakt@kozackibazar.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych, które dobrowolnie przekazujesz w naszym Serwisie m.in. poprzez składanie zamówień, a także danych przekazywanych poprzez systemy bankowe po realizacji płatności bezgotówkowych.
 5. Serwis wykorzystuje Twoje dane osobowe, aby umożliwić następujące procesy:
  • realizacji zakupu, czyli przygotowania, pakowania, wysyłki i rozliczenia produktów
  • realizacji ewentualnego procesu reklamacji/skarg
  • obsługi ewentualnego kontaktu
  • informowania o zagrożeniach np. możliwych wadach produktów albo incydentach, dotyczących bezpieczeństwa, które mogą Cie dotyczyć
 6. Serwis otrzymuje informacje o Tobie, jako swoim użytkowniku, ruchu w Serwisie i preferencjach produktowych w następujący sposób:
  • gdy wprowadzasz dobrowolnie w formularzach zamówień swoje dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
  • gdy zapisujesz w urządzeniach końcowych pliki typu cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Ochrona danych przez Operatora

 1. Miejsca Twojego logowania oraz wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat bezpieczeństwa SSL).
  Dzięki temu, wszystkie Twoje dane osobowe i dane logowania, które wprowadzasz w Serwisie,  zostają zaszyfrowane w taki sposób, że mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Twoje hasło użytkownika, jest przechowywane w postaci tzw. skrótu nieodwracalnego. Działa to tak, że funkcja mieszająca, która tworzy skróty nieodwracalne, działa jedynie jednokierunkowo: to oznacza, że na podstawie skrótu nie da się przechwycić Twojego hasła użytkownika. Również my, jako Operator, będący w posiadaniu Twoich danych, nie znamy go.
 3. Operator w celach bezpieczeństwa okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. W celach bezpieczeństwa Operator regularnie dokonuje aktualizacji wszelkiego rodzaju oprogramowania, które wykorzystuje do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany , czyli technicznie utrzymywany, na serwerach firmy dhosting.pl Sp. z o.o.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile to będzie konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy lub do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze. W szczególności, dotyczy to następujących grup odbiorców:
  • kurierzy/kierowcy
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności bezgotówkowych
  • organy publiczne
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to absolutnie niezbędne do zrealizowania określonych osobnymi przepisami czynności (np. o rachunkowości).
  Jeżeli chodzi o działania marketingowe, to Twoje dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata od czasu ostatniej Twojej aktywności, podjętej w serwisie.
 3. Pamiętaj, że w zakresie Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych
  • sprostowania/aktualizacji
  • całkowitego usunięcia z serwisu
  • ograniczenia ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
 4. Dodatkowo, masz prawo sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaistnieje ważna oraz prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, która będzie nadrzędna wobec Twoich interesów, praw  czy wolności, a w szczególności: ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń majątkowych.

 1. Na działania Administratora danych osobowych przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.
 2. Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie, ponieważ jest to niezbędne do obsługi Twojego zamówienia i ogólnego funkcjonowania Serwisu.
 3. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do tzw. krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że pozostaną w obrębie krajów Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje i dane osobowe, które wpisujesz dobrowolnie m.in. w serwisowych formularzach.
 2. Serwis może rejestrować dane o parametrach Twojego połączenia (np. oznaczenie czasu, Twój adres IP).
 3. W niektórych przypadkach Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z Twoim adresem e-mail. Gdy tak się stanie, Twój adres e-mail pojawi się wewnątrz adresu url na stronie zawierającej formularz.
 4. Dane, które podajesz w formularzach są każdorazowo przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamówienia czy dokonania wymiany wadliwego produktu itp.
  Zarówno kontekst jak i opis formularza w czytelny sposób poinformuje Ciebie, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Dane o działaniach, podjętych przez Ciebie w serwisie mogą być rejestrowane. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem, m.in. do zdiagnozowania błędów Serwisu.

7. Narzędzia marketingowe

 1. Serwis stosuje analizę statystyczną, dotyczącą ruchu użytkowników na stronie poprzez narzędzie Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA).
 2. Serwis nie przekazuje do operatora tego narzędzia Twoich danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje statystyczne, które zostają odnotowane, gdy zgodzisz się na opcję ciasteczek w swoim urządzeniu.
  Informacje wynikające z plików cookies, a zawierające dane o Twoich preferencjach, które zbiera Google, możesz przeglądać i edytować przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 3. Serwis korzysta z narzędzia Piksel Facebooka, które umożliwia firmie Facebook Inc. z siedzibą w USA pobranie informacji, że korzystasz z naszego Serwisu.
  Usługa ta opiera się na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu, z którego korzystasz w naszym Serwisie.
  Facebook Inc. korzysta w tym przypadku z danych, których sam jest administratorem, dlatego nasz Serwis już nie przekazuje od siebie żadnych zebranych przez siebie danych.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, m.in. są to pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz ze stron Serwisu.
  Cookies zawierają m.in.: nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem, zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies i – równocześnie, mającym do nich dostęp – jest operator  niniejszego Serwisu.
 4. Używanie plików cookies ma na celu m.in.:
 • utrzymanie Twojej sesji nieprzerwanie (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz się logować na każdej podstronie Serwisu
 • realizację marketingowych celów Serwisu
 1. W ramach Serwisu używamy m.in. dwa rodzaje plików cookies:
 • ciasteczka „sesyjne” (tzw. session cookies) , które są tymczasowo przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz
 • ciasteczka „stałe” (tzw. persistent cookies), które przechowywane są na Twoim urządzeniu przez czas określony w ustawieniach cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 1. Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz.
 2. Jako użytkownik naszego Serwisu w każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie niechcianych plików cookies. Możesz także także automatyczne blokować plików cookies.
  Postępowanie w tym zakresie określa dokumentacja Twojej przeglądarki internetowej.
  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej swoją przeglądarkę internetową, a następnie postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

 

 1. Pamiętaj, że wprowadzone przez Ciebie ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszego Serwisu.
  W szczególności, wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a  nawet uniemożliwić korzystanie z naszego Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu, mogą być wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, a w szczególności Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook Inc. z siedzibą w USA.